Để nắm bắt được tâm tư, cảm xúc cảu giáo viên kịp thời nhằm động viên khi quay trở lại trường dạy trực tiếp, Công đoàn giáo dục Việt Nam có triển khai chương trình "Trở lại trường, hoa sẽ nở". Công đoàn trường MN Yên Xá xã Tân Triều triển khai chương trình tới 100% công đoàn viên tham gia.