DANH SÁCH HỌC SINH LỚP C2 THAM GIA ĐỀ ÁN SỮA HỌC ĐƯỜNG

STT

Họ và tên

 

Có tham gia

      

Không tham gia

1

Trần Thiên An

x

 

2

Hoàng Gia An

x

 

3

Lê Hoàng Anh

x

 

4

Trần Minh Anh

x

 

5

Đào Minh Anh

x

 

6

Hoàng Hà Anh

x

 

7

Trịnh Gia Bảo Anh

x

 

8

Vũ Trần Hoài Anh

x

 

9

Chu Ngọc Bích

x

 

10

Vũ  Minh Châu

x

 

11

Nguyễn Ngọc Diệp

x

 

12

Lê Ngọc Diệp

x

 

13

Nguyễn Quang Đại

x

 

14

Lê Tiến Đạt

x

 

15

Nguyễn Minh Đức

x

 

16

Phạm Minh Đức

x

 

17

Trương Thành Giang

x

 

18

Phạm Khánh Hà

x

 

19

Bũi Gia Hân

x

 

20

Trương Mạnh Hùng

x

 

21

Đỗ Quang Khánh

x

 

22

Nguyễn Thiện Khoa

x

 

23

Phan Hà Bảo Lâm

x

 

24

Nguyễn Hà Ngân

x

 

25

Đỗ Bảo Ngọc

x

 

26

Hoàng Minh Nhật

x

 

27

Đỗ Minh Nghĩa

x

 

28

Vũ Minh Giang My

x

 

29

Đỗ Hải My

x

 

30

Đỗ Quang Minh

x

 

31

Vũ Quang Minh

x

 

32

Nguyễn Tuệ Minh

x

 

33

Lê Quang Bảo

X

 

34

Trần Lê Phúc

x

 

35

Phan Đức Phúc

x

 

36

Vũ Tuấn Phong

x

 

37

Hoàng Thanh Phương

x

 

38

Vũ Tú Quyên

x

 

39

Hoàng Như Quỳnh

x

 

40

Trần Quang Minh

x

 

41

Trần Thủy Tiên

 

 

42

Đỗ Anh Thư

x

 

43

Vũ Hiền Thư

x

 

44

Vũ Nam Tú

x

 

45

Lương Minh Trang

x

 

46

Đặng Quang Vinh

x

 

47

Phan Đăng Vũ

x

 

48

Nguyễn Ngọc Vy

x

 

49

Nguyễn Hoàng Yến

x

 

50

Dương Hoàng Yến

x

 

51

Phạm Hoàng Anh

x

 

52

Ng. Đức Trường Minh

 

x

  53

Phạm Thái Sơn

 

x

Tổng

51

2