Danh sách học sinh uống sữa Học đường

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP C2 THAM GIA ĐỀ ÁN SỮA HỌC ĐƯỜNG

STT

Họ và tên

 

Có tham gia

      

Không tham gia

1

Trần Thiên An

x

 

2

Hoàng Gia An

x

 

3

Lê Hoàng Anh

x

 

4

Trần Minh Anh

x

 

5

Đào Minh Anh

x

 

6

Hoàng Hà Anh

x

 

7

Trịnh Gia Bảo Anh

x

 

8

Vũ Trần Hoài Anh

x

 

9

Chu Ngọc Bích

x

 

10

Vũ  Minh Châu

x

 

11

Nguyễn Ngọc Diệp

x

 

12

Lê Ngọc Diệp

x

 

13

Nguyễn Quang Đại

x

 

14

Lê Tiến Đạt

x

 

15

Nguyễn Minh Đức

x

 

16

Phạm Minh Đức

x

 

17

Trương Thành Giang

x

 

18

Phạm Khánh Hà

x

 

19

Bũi Gia Hân

x

 

20

Trương Mạnh Hùng

x

 

21

Đỗ Quang Khánh

x

 

22

Nguyễn Thiện Khoa

x

 

23

Phan Hà Bảo Lâm

x

 

24

Nguyễn Hà Ngân

x

 

25

Đỗ Bảo Ngọc

x

 

26

Hoàng Minh Nhật

x

 

27

Đỗ Minh Nghĩa

x

 

28

Vũ Minh Giang My

x

 

29

Đỗ Hải My

x

 

30

Đỗ Quang Minh

x

 

31

Vũ Quang Minh

x

 

32

Nguyễn Tuệ Minh

x

 

33

Lê Quang Bảo

X

 

34

Trần Lê Phúc

x

 

35

Phan Đức Phúc

x

 

36

Vũ Tuấn Phong

x

 

37

Hoàng Thanh Phương

x

 

38

Vũ Tú Quyên

x

 

39

Hoàng Như Quỳnh

x

 

40

Trần Quang Minh

x

 

41

Trần Thủy Tiên

 

 

42

Đỗ Anh Thư

x

 

43

Vũ Hiền Thư

x

 

44

Vũ Nam Tú

x

 

45

Lương Minh Trang

x

 

46

Đặng Quang Vinh

x

 

47

Phan Đăng Vũ

x

 

48

Nguyễn Ngọc Vy

x

 

49

Nguyễn Hoàng Yến

x

 

50

Dương Hoàng Yến

x

 

51

Phạm Hoàng Anh

x

 

52

Ng. Đức Trường Minh

 

x

  53

Phạm Thái Sơn

 

x

Tổng

51

2

 

 

Tin nổi bật