DANH SÁCH HỌC SINH UỐNG SỮA VÀ KHÔNG UỐNG SỮA LỚP C1

STT

HỌ & TÊN

TRẺ UỐNG SỮA

TRẺ KHÔNG UỐNG SỮA

1

Đỗ Nguyên An

x

 

2

Hà Thùy An

x

 

3

Hoàng Dương Anh

x

 

4

Hoàng Tú Anh

x

 

5

Nguyễn Phương Anh

x

 

6

Nguyễn Trung Anh

x

 

7

Đỗ Nhật Anh

x

 

8

Lê Huyền Trang Anh

x

 

9

Nguyễn Ngọc Ánh

x

 

10

Phạm Trí Bảo

x

 

11

Phan Vĩnh Bảo

x

 

12

Nguyễn Mai Tùng Chi

x

 

13

Khúc Thùy Dương

x

 

14

Trần Đăng Dương

x

 

15

Nguyễn Hải Dương

x

 

16

Phạm Gia Đức

x

 

17

Nguyễn Trường Giang

x

 

18

Vũ Khánh Hà

x

 

19

Hoàng Trọng Hiếu

x

 

20

Hoàng Gia Huy

x

 

21

Nguyễn Minh Hằng

x

 

22

Nguyễn Thùy Hương

x

 

23

Nguyễn Đức Khang

x

 

24

Trịnh Thế Anh

x

 

25

Hà Minh Khang

x

 

26

Trương Trung Hiếu

x

 

27

Trần Đăng Khôi

x

 

28

Phạm Ngọc Hà Khuê

x

 

29

Vũ Bảo Long

x

 

30

Phạm Vũ Nguyên Lễ

x

 

31

Nguyễn Quốc Lập

x

 

32

Tào Bảo Minh

x

 

33

Cát Tường Như Ý

x

 

34

Phạm Phương Vy

x

 

35

Trương Việt Ngân

x

 

36

Lương Bảo Ngọc

x

 

37

Lê Bảo Ngọc

x

 

38

Nguyễn Minh Ngọc

x

 

39

Nguyễn Thiện Nguyên

x

 

40

Lê An Nhiên

x

 

41

Vũ Nguyễn Minh Nguyệt

x

 

42

Lã Minh Phúc

x

 

43

Nguyễn Minh Quân

x

 

44

Hồ Như Quỳnh

x

 

45

Hoàng Tú Quỳnh

x

 

46

Dương Ngọc Sa

x

 

47

Lại Huy Minh Tú

x

 

48

Lê Phú Trọng

x

 

49

Phùng Trọng Thắng

x

 

50

Phùng Trọng Toàn

x

 

51

Đỗ Thanh Vân

x

 

52

Vũ Đức Nam

 

x

53

Phạm Minh Minh

 

x

54

Đỗ Minh Khang

 

x

55

Mai Yến Nhi

 

x

56

Vũ Duy Khoa

 

x

Tổng

51 trẻ

5 trẻ