Địa chỉ
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 18
Năm 2022 : 38.207
 • Vũ Thị Thu Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Điện thoại:
   0948347555
 • Triệu Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Điện thoại:
   0975528954
 • Vũ Thị Kim Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Điện thoại:
   0967045207
 • Đặng Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Điện thoại:
   0852347189
 • Nguyễn Thi Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Điện thoại:
   0986028960
 • Đỗ Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0387016687
 • Hoàng Kim Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973380993
 • Hoàng Lệ Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0936531984
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0375852692
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

    

 • Đỗ Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng trường MN Yên Xá xã Tân Triều.
  • Điện thoại:
   0904069862
 • Nguyễn Thị Thêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ - Chủ tịch công đoàn, Phó hiệu trưởng nhà trường
  • Điện thoại:
   0969785791
 • Nguyễn Thị Thu hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ - Hiệu Trưởng nhà trường
  • Điện thoại:
   0982982873
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội