• Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tổ Chuyên môn
 • Thông tin chi tiết:
  Nguyễn Thị Tuyên
  Tổ trưởng chuyên môn MGL Nguyễn Thị Tuyên
  Giới tính Nữ
  Học hàm, học vị Cử nhân sư phạm
  Trình độ Đại học sư phạm mầm non
  Mạng xã hội

  Nguyễn Thị Tuyên