• Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tổ Chuyên môn
 • Thông tin chi tiết:
  Nguyễn Thị Bích Ngân
  Tổ trưởng chuyên môn NT Nguyễn Thị Bích Ngân
  Giới tính Nữ
  Học hàm, học vị Cử nhân sư phạm
  Trình độ Đại học sư phạm mầm non
  Thuộc về bộ phận
  Địa chỉ
  Điện thoại
  Email
  Mạng xã hội

  Nguyễn Thị Bích Ngân

  Tin nổi bật