• Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tổ Chuyên môn
 • Thông tin chi tiết:
  Hoàng Lệ Thu
  Tổ trưởng chuyên môn MGB Hoàng Lệ Thu
  Giới tính Nữ
  Học hàm, học vị Cử nhân sư phạm
  Trình độ Đại học sư phạm mầm non
  Mạng xã hội

  Hoàng Lệ Thu