• Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tổ Chuyên môn
 • Thông tin chi tiết:
  Hoàng Lệ Thu
  Họ và tên Hoàng Lệ Thu
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Tổ trưởng chuyên môn MGB
  Học hàm, học vị Cử nhân sư phạm
  Trình độ Đại học sư phạm mầm non
  Mạng xã hội
  Lĩnh vực công việc phụ trách

  Hoàng Lệ Thu

  Tin nổi bật