• Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tổ Chuyên môn
 • Thông tin chi tiết:
  Giang Thị Thu Hà
  Họ và tên Giang Thị Thu Hà
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Tổ trưởng chuyên môn MGN
  Học hàm, học vị Cử nhân sư phạm
  Trình độ Đại học sư phạm mầm non
  Mạng xã hội
  Lĩnh vực công việc phụ trách

  Giang Thị Thu hà

  Tin nổi bật