• Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Ban Giám hiệu
 • Thông tin chi tiết:
  Nguyễn Thị Thêm
  Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Thêm
  Giới tính
  Học hàm, học vị Cử nhân sư phạm
  Trình độ Đại học sư phạm mầm non
  Mạng xã hội
  Lĩnh vực công việc phụ trách

  Nguyễn Thị Thêm

  Tin nổi bật